.as

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

.as he Mî-koet Hói-ngoi Liâng-thi Mî-koet liâng Samoa Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]