跳至內容

.sy

Chhiùng Wikipedia lòi

.sy he Si-li-â Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

[[Category:Koet-kâ khi̍p thi-khî táng-kip-vet]