Réunion

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Réunion-tó
Réunion-tó

Réunion-tó (Fap-ngî: La Réunion) he yit-chho Yin-thu-yòng sî-phu Mascarene Khiùn-tó chûng ke Fó-sân-tó. Vì Fap-koet ke hói-ngoi Thai-khî chṳ̂-yit, vi-tsì vì 20.9188°S 55.475063°E. Hâ-hot yit-ke sén, chit Réunion-sén. Tûng-piên yok 190 kûng-lî he Mauritius, sî piên chet lâu Fî-chû thi-yit thai tó Madagascar siông-khî 650 kûng-lî.

Réunion-tó mien-chit 2,512 phìn-fông kûng-lî, hói-ngan sien chhòng 207 kûng-lî. Chhù yèn-ngan yû ha̍p tsak phìn-ngièn ngoi, kiûn su̍k sân-thi lâu kô-ngièn, tó-sông kô fûng yok 3,019 kûng-chhak, he vì Gros Morne Fó-sân fûng (lìn khiûn Piton des Neiges fûng he Sí-fó-sân, phiêu kô 3069 kûng-chhak). Yèn-ngan su̍k ngie̍t-tai yí-lìm hì-hèu, chûng-ngièn sṳp ngie̍t; nui-phu sân-thi vì kô sân hì-hèu, vûn-fò liòng sóng. Chui ngie̍t ngie̍t phìn-kiûn hì-vûn 26℃, chui lâng ngie̍t 20℃. 5 chṳ 11-ngie̍t vì kôn kui, 11-ngie̍t chṳ chhṳ ngièn 4-ngie̍t vì yí kui.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Réunion siông-koân ke tóng-on.