Meurthe-et-Moselle

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Meurthe-et-Moselle .
Meurthe-et-Moselle Khì-chì
Meurthe-et-Moselle .
Musel bei Pont-a-Mousson w.jpg

Meurthe-et-Moselle he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet tûng-pet-phu. Su̍k-yî Lorraine Thai-khî. Chúng mien-chit 5,246 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 733,266-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Meurthe-et-Moselle he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Meurthe-et-Moselle siông-koân ke tóng-on.