Lorraine

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Lorraine .
Lorraine Vûn-chông.
Cathedrale metz 2003.jpg
Nancy Porte Here BW 2015-07-18 13-45-28.jpg

Lorraine he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-fông, tûng lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 23,547 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,356,600-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle lâu Vosges. Khì sú-fú he Metz.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lorraine siông-koân ke tóng-on.