跳至內容

Metz

Chhiùng Wikipedia lòi
Metz .
Metz.
Metz .

Metz (Koet-chi Yîm-phiêu: [ˈmɛs]), Fap-koet Lorraine thi-khî Sú-fú, vi-yî Lorraine Thai-khî Moselle-sén. Metz he Lorraine thi-khî ke kîn-chi chûng- sîm, chôn-mùn chhiùng sṳ sin-sit kî-su̍t lâu khì-chhâ hàng-ngia̍p. Metz he Lorraine Thai-ho̍k chhai chhòi-liau liâng-vet ke yin-yung ngièn-kiu, thi̍t-phe̍t he yá-kîm lâu kîm-siông fat-chán ke chûng-sîm. Metz ke Li̍t-sṳ́ chhòn-thúng he chhai kòng-thiet hàng-ngia̍p.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Metz siông-koân ke tóng-on.