Kenya

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kenya
Flag of Kenya.svg
Coat-of-arms-DETAILED-rgb.png

Kenya Khiung-fò-koet (Swahili-ngî: Jamhuri ya Kenya, Yîn-ngî: Republic of Kenya) vi-yî Fî-chû tûng-phu, lâu Ethiopia, Somalia, Nàm Sudan, Tanzania, Uganda chiap-yòng. Chhièn Yîn-koet chhṳ̍t-mìn-thi, 1963-ngièn 12-ngie̍t 12-ngit chhiùng Yîn-koet thu̍k-li̍p. Lièn-ha̍p-koet ngìn-kî shù (UNHABITAT) khi̍p Lièn-ha̍p-koet fàn-kin shù (UNEP) (Lièn-ha̍p-koet fàn-kin kûi-va̍k shù) Chúng-phu sat-tsì chhai Kenya sú-tû Nairobi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]