Nairobi

Chhiùng Wikipedia lòi
Nairobi

Nairobi (Yîn-ngî: Nairobi) he Tûng-Fî koet-kâ Kenya ke sú-tû, ya sṳ fî-chû ke thai sàng-sṳ chṳ̂-yit, ngìn-khiéu yok-yû 300 van. Nai-lo̍k-pí ke miang-miàng he yù tông-thi Mâ-soi-chhu̍k ke fa Enkare Nyirobi ("pên súi") yì lòi ke. Nairobi vi-yî chhak-tho fu-khiûn. Than yù yî vi chhai hói-pha̍t 1660 mí ke kô-ngièn chṳ̂ sông, só-yî hì-hèu lâu khwuk ngie̍t Fî-chû ke yin siong thai siông 逕 thìn. Kî-mìn thai tô sot Yîn-vùn lâu Swahili-ngî (Fî-chû tûng-phu ke thoi-péu sin ngî-ngièn).

Nairobi sṳ̀n-li̍p yî 1899-ngièn, yit khôi-sṳ́ he Uganda thiet-lu ke pú pûn chhàm, fu-chit Kenya nàm-fông sàng-sṳ mùng pâ sat fò Uganda chṳ̂-kiên ke pú pûn. 1900-ngièn thoi sṳ̀ chhai thu̍t yèn pau-fat ke vun yi̍t chṳ̂-heu khôi-sṳ́ chhùng kien, tông-sṳ̀ Yîn-su̍k Tûng-Fî chhṳ̍t-mìn-thi khôi-sṳ́ hîn kien, Nairobi chhiu pien-sṳ̀n liáu chhṳ̍t-mìn chá ke chhùng chṳ́n, 1907-ngièn Yîn-su̍k Tûng-Fî chhṳ̍t-mìn-thi chiông Nairobi sat vì sú-tû. 1963-ngièn chhai Kenya thu̍k-li̍p heu, ki-sa chiông liá-vi tông sṳ̀n sú-tû.

Nairobi hien kien yû Nairobi Koet-chi kî-chhòng. Ko-hi 1930-ngièn thoi fò 1940-ngièn thoi, Yîn-koet-ngìn lòi Kenya tû-he sṳ́-yung yî sṳ̂ lòi ngì kî-chhòng (Eastleigh Airport), chhṳ́ kî-chhòng chên he Yîn-koet nàm ôn phú tûn to hó mong kok ke chhùng-yeu chón kî tiám. Yì-chhiâ chhai fò kî sû muk (Kenya sî-phu kóng-khiéu) kiên chên khôi ko fî thiáng ke kâu-thûng-lu-sien.

Nairobi ke thi̍t-set chhai yî kì ke chhṳ-yèn sâng-thai pó-fu khî - Nairobi koet-kâ kûng-yèn.

Lièn-ha̍p-koet ngìn kî shù (UNHABITAT) lâu fàn-kin shù (UNEP) ke Chúng-phu kai sat chhai-nui lò pit. Koet-chi mìn hòng chû-chṳt (ICAO) ke Fî-chû tûng-phu, nàm-phu phan sṳ chhú sat yî chhṳ́ sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]