Tson-sa̍k

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Tson-sa̍k
Diamond Cubic-F lattice animation.gif

Tson-sa̍k he pûn-ngìn mò-ko Kîm-kong-sa̍k, mò-set tsang-pat mien-thí. Tson-sa̍k mò-yû tshṳ-yù thien-zii, só-yî tson-sa̍k ngang-thu tsṳ̂n-thai, yùng-tiám khi̍t-kô, tshiâ-lòng put-nèn thô-thien. Tshai-yî Kûng-ngia̍p song, Tson-sa̍k tsú-yeu pûn-ngìn sṳ́-yung tshai-yî tsṳ-tsho tson thâm-yung ke thâm-thèu lâu mò-siok kûng-khí. Hìn-tshong vàn-tshiòn ke hàn-nèn yung-lòi tsṳ-tsho sú-sṳt tén-tén kô-tóng tsông-sṳt-phín, ka-tshṳ̍t sṳ̍p-fûn ngo-kui.