Chon-sa̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Chon-sa̍k

Chon-sa̍k he pûn-ngìn mò-ko Kîm-kong-sa̍k, mò-set chang-pat mien-thí. Chon-sa̍k mò-yû chhṳ-yù thien chṳ́ , só-yî chon-sa̍k ngang-thu chṳ̂n-thai, yùng-tiám khi̍t-kô, chhiâ-lòng put-nèn thô-thien. Chhai-yî Kûng-ngia̍p song, Chon-sa̍k chú-yeu pûn-ngìn sṳ́-yung chhai-yî chṳ-chho chon thâm-yung ke thâm-thèu lâu mò-siok kûng-khí. Hìn-chhong vàn-chhiòn ke hàn-nèn yung-lòi chṳ-chho sú-sṳt tén-tén kô-tóng chông-sṳt-phín, ka-chhṳ̍t sṳ̍p-fûn ngo-kui.