跳至內容

Roman Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Lò-màn Ngî-chhu̍k chhòn-thúng fûn-phu.

Lò-màn Ngî-chhu̍k, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne, he chhiùng Yi-thai-li Ngî-chhu̍k yén-sâng chhut-lòi ke hien-thoi ngî-chhu̍k, chú-yeu pâu-koat chhiùng Lâ-tên-ngî yên-fa yì lòi ke hien-thoi chû-ngî-ngièn. Chhâu Lò-màn Ngî-chhu̍k ngî-ngièn ke ngìn chú-yeu pâu-koat chhòn-thúng yi-ngi sông ke "Êu-chû Lâ-tên-ngìn". Lò-mâ Ti-koet ngá-kié chṳ̂-heu, ngièn-pún thúng-yit ke Lâ-tên-ngî ya sùi-tén thi-vet ke m̀-thùng yì-yèn sán-sên kok-lui fông-ngièn, chhiu-he kîm-ngit chû-ngî-ngièn ke chhṳ-hìn.