Malayalam-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Malayalam-ngî thi-khî.

Malayalam-ngî (മലയാളം; malayāḷaṁ) he Yin-thu nàm-phu Kerala thûng-hàng ke ngî-ngièn, su̍k-yî Dravida Ngî-hì, he Yin-thu 22 chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit, ngî-ngièn ngìn-khiéu yok 3,570 van-ngìn. " Malayalam-ngî" chhai Malayalam-ngî lî ke yi-sṳ̂ chhiu-he "ngìn".

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Malayalam-ngî Wikipedia