Marathi-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mâ-là-thi-ngî fûn-phu.

Mâ-là-thi-ngî (मराठी Marāṭhī) he Yin-thu ke 22 chúng kûi-thin ngî-ngièn chṳ̂-yit, chhai Mâ-hâ-là-sṳ̂-thi̍t-là-pâng thai-yok-yû 9 chhiên van sṳ́-yung chá. Mâ-là-thi-ngî yû yû-kiú ke Li̍t-sṳ́, kí po khó chhai 8 Sṳ-ki ke pî vùn chûng tsáu to. Mâ-là-thi-ngî ke vùn-fap fò ngî-fap, chú-yeu kî yî Fâm-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Marathi-ngî Wikipedia