Kaesŏng Kûng-ngia̍p Thi-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Kaesŏng Kûng-ngia̍p Thi-khî
개성공업지구
—  Thi̍t-khî  —
  chón-siá
 - Chosŏn'gŭl 개성공업지구
 - Hon-sṳ 開城工業地區
 - McCune–Reischauer Kaesŏng Kongŏp Chigu
Kién-chhṳ̂n chón-siá
 - Chosŏn'gŭl 개성공단
 - Hon-sṳ 開城工團
 - McCune–Reischauer Kaesŏnggongdan

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Pet Chêu-sién
Mien-chit
 - Só-yû 66 km2

Kaesŏng Kûng-ngia̍p Thi-khî (개성공업지구) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak thi-khî.