Hon-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Hanzi.svg
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本

Hon-sṳ (漢字, Ngit-ngî: Kanji; Chêu-siên-ngî: Hanja; Ye̍t-nàm-ngî: Hán Tự) he Hon-sṳ Vùn-fa-khiên kóng-fàm sṳ́-yung ke yit-chúng vùn-sṳ, yung-lòi siá tô-chúng hien-thoi lâu kú-chó ngî-vùn ke sû-siá vùn-sṳ hì-thúng. Hien-thoi ke Hon-ngî, Ngit-ngî, Chêu-siên-ngî tû-yû yung-tó Hon-sṳ.