Hòn-koet-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chêu-siên-ngî)
跳至導覽 跳至搜尋
Hòn-koet-ngî

Hòn-koet-ngî (한국어) he yit-tsúng liù-hàng chhai-yî Tûng-pet-â Chêu-sién yî-khi̍p khì-thâ fu-khiun thi-khî ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún Chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû péu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hòn-koet-ngî Wikipedia