Vû-hói

Chhiùng Wikipedia lòi
Vû-hói.
Vû-hói.
Vû-hói.
Vû-hói.
Vû-hói.

Vû-hói (烏海, Black Sea) he Êu-Â Thai-liu̍k ke yit-ke Liu̍k-kiên hói, pûn Êu-chû, Kavkaz lâu Anatolia Pan-tó só pâu-vì. Vû-hói thûng-ko Thú-ngí-khì Hói-hia̍p lâu Thi-chûng-hói ke Aegea-hói khî-vet siông-lièn. Sî-Â lâu Tûng-Êu pûn liá yit-hì-lie̍t súi thí fûn-kak khôi-lòi. Vû-hói chhai pet-mien thûng-ko Kerch Hói-hia̍p lâu Azov Hói siông-lièn. Liù-ngi̍p Vû-hói ke chú-yeu hò-liù yû Donau-hò lâu Dnieper-hò. Yèn-hói koet-kâ yû Thú-ngí-khì, Bulgaria, Romania, Ukraina, Ngò-lò-sṳ̂ lâu Gruzia. Yèn-hói chhùng-yeu sàng-sṳIstanbul, Burgas, Varna, Constanţa, Tulcea, Odessa, Sevastopol, Batumi tén.

Miàng-chhṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-chṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Súi vùn-ho̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Súi vùn Fa-ho̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]