跳至內容

Sî-Â

Chhiùng Wikipedia lòi
Sî-Â

Sî-Â (西亞) he vi-é chhai Â-chû thai-liu̍k sî-piên ke thi-tai, fam-vì pâu-hàm yî-ha liá-têu ke koet-kâ:

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]