Karelia Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Karelia Khiung-fò-koet Koet-khì
Karelia Khiung-fò-koet Koet-fui
Karelia Khiung-fò-koet.

Karelia Khiung-fò-koet (Karelia-ngî: Karjalan Tazavalda) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pet-phu Lièn-pâng Kón-khî. Karelia Khiung-fò-koet mien-chit 172,400 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 643,548 (2010-ngièn), sú-tû Petrozavodsk. Karelia Khiung-fò-koet Karelia-ngìn cham ngìn-khiéu 7.4%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 82.2%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]