Oryol-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Oryol-chû Khì-chì
Oryol-chû Vûn-chông
Oryol-chû.

Oryol-chû (Ngò-ngî: Орло́вская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Oryol-chû ke mien-chit he 24,700 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 786,935-ngìn, sú-fú Voronezh. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 96.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 1.0%.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]