跳至內容

Oryol-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Oryol-chû Khì-chì
Oryol-chû Vûn-chông
Oryol-chû.

Oryol-chû (Ngò-ngî: Орло́вская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Oryol-chû ke mien-chit he 24,700 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 786,935-ngìn, sú-fú Voronezh. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 96.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 1.0%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]