Voronezh

Chhiùng Wikipedia lòi
Voronezh.
Voronezh.

Voronezh (Ngò-ngî: Воро́неж) he Ngò-lò-sṳ̂ Voronezh-chû sú-fú. 2002-ngièn ngìn-khiéu vi 848,752-ngìn. 1585-ngièn kien-li̍p. Vi-yî lièn-chiap sú-tû Mo̍k-sṳ̂-khô lâu Vû-khiet-làn sú-tû Kî-phú ke Thiet-lu sông.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]