Moskva

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mo̍k-sṳ̂-khô)
跳至導覽 跳至搜尋
Mo̍k-sṳ̂-khô
Mo̍k-sṳ̂-khô khì-è.
Coat of Arms of Moscow.svg
Mo̍k-sṳ̂-khô.

Mo̍k-sṳ̂-khô (莫斯科, Ngò-ngî: Москва) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng lâu Mo̍k-sṳ̂-khô-chû ke sú-tû, he Ngò-lò-sṳ̂ chṳn-chhṳ, kîn-chi, khô-ho̍k, vùn-fa khi̍p kâu-thûng chûng-sîm. Cháng-ke Mo̍k-sṳ̂-khô sàng-khî ngìn-khiéu chhêu-ko 12,506,468 (2018-ngièn thúng-kie), he Êu-chû ngìn-khiéu chui-tô ke sàng-sṳ, cham-hi chhiòn-koet chúng ngìn-khiéu ke sṳ̍p-fûn-chṳ̂-yit. Mien-chit 2,510 phìn-fông kûng-lî, lâu Mo̍k-sṳ̂-khô-chû khi̍p Khà-lû-kâ-chû chiap-yòng.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

RedSquare SaintBasile (pixinn.net).jpg


Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]