Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet Koet-khì
Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet Koet-fui
Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet.

Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet (Kabarday-ngî: Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Pet Kô-kâ-sok Lièn-pâng Kón-khî. Kabardino-BalkariaKhiung-fò-koet mien-chit 12,500 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 859,939 (2010-ngièn), sú-tû Nalchik. Kabardino-Balkaria Khiung-fò-koet Kabarday-ngìn cham ngìn-khiéu 57.2%, Balkar-ngìn cham 12.7%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 22.5%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]