跳至內容

Nenets Chhṳ-chhṳ-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Nenets Chhṳ-chhṳ-khî Koet-khì
Nenets Chhṳ-chhṳ-khî Koet-fui
Nenets Chhṳ-chhṳ-khî.

Nenets Chhṳ-chhṳ-khî (Nenets-ngî: Ненёцие автономной ӈокрук) he vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ Arkhangelsk-chû ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî. Nenets Chhṳ-chhṳ-khî ke mien-chit he 176,700 phìn-fông kûng-lî. 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ Nenets ke ngìn-khiéu yû 42,090-ngìn. Khî-nui chú-yeu ke sàng-chṳ́n khi̍p hàng-chṳn chûng-sîm he Naryan-Mar. Nenets Chhṳ-chhṳ-khî Nenets-ngìn cham ngìn-khiéu 18.6%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 66.1%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]