跳至內容

Khanty-Mansi Chhṳ-chhṳ-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Khanty-Mansi Chhṳ-chhṳ-khî Koet-khì
Khanty-Mansi Chhṳ-chhṳ-khî Koet-fui
Khanty-Mansi Chhṳ-chhṳ-khî.

Khanty-Mansi Chhṳ-chhṳ-khî (Ngò-ngî: Ханты-Мансийский автономный округ ) he vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ Sî Sî-pak-li-â Lièn-pâng Kón-khî ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî. Khanty-Mansi Chhṳ-chhṳ-khî ke mien-chit he 534,800 phìn-fông kûng-lî. 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ Chukotka ke ngìn-khiéu yû 1,532,243-ngìn. Khî-nui chú-yeu ke sàng-chṳ́n khi̍p hàng-chṳn chûng-sîm he Khanty-Mansiysk. hukotka Chhṳ-chhṳ-khî Khanty-ngìn cham ngìn-khiéu 1.3%, Mansi-ngìn cham 0.8%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 68.1%.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]