Krasnodar Piên-kiông-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Krasnodar Piên-kiông-khî.

Krasnodar Piên-kiông-khî (Ngò-ngî: Краснода́рский край) , vi yî Pet Kô-kâ-sok sî-phu, lâu Khiet-lî-mí-â siông-mong, he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂ yit, su̍k Nàm-phu Lièn-pâng Kón-khî. Mien-chit 76,000 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 5,337,700 (2013-ngièn). Sú-fú Krasnodar.

Thi-lî vi-chì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khô ho̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]