Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chhṳ̍t-hot-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng fûn-cho 83-ke Lièn-pâng Chú-thí, khì-chûng lióng-chak he Lièn-pâng Chhṳ̍t-hot-sṳ.

Federal cities of Russia.png
Thi-thù # Thoi-mâ ISO Thoi-mâ Miàng-chhṳ̂n Khì-chì Sṳ-fui Lièn-pâng Kón-khî Kîn-chi-khî Mien-chit (km²)[1] Ngìn-khiéu [2]
1 77 MOW Mo̍k-sṳ̂-khô Flag of Moscow.svg Coat of Arms of Moscow.svg Tûng-ông Tûng-ông 1,100 10,382,754
2 78 SPE Sṳn Pí-tet-páu Flag of Saint Petersburg Russia.svg Coat of Arms of Saint Petersburg (2003).svg Sî-pet Sî-pet 1439 4,662,547

Chhâm-kháu[phiên-siá | 編寫原始碼]