Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chhṳ̍t-hot-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng fûn-cho 83-ke Lièn-pâng Chú-thí, khì-chûng lióng-chak he Lièn-pâng Chhṳ̍t-hot-sṳ.

Thi-thù # Thoi-mâ ISO Thoi-mâ Miàng-chhṳ̂n Khì-chì Sṳ-fui Lièn-pâng Kón-khî Kîn-chi-khî Mien-chit (km²)[1] Ngìn-khiéu [2]
1 77 MOW Mo̍k-sṳ̂-khô Tûng-ông Tûng-ông 1,100 10,382,754
2 78 SPE Sṳn Pí-tet-páu Sî-pet Sî-pet 1439 4,662,547

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. Федеральная служба государственной статистики (Federal State Statistics Service) (2004-05-21). "Территория, число районов, населённых пунктов и сельских администраций по субъектам Российской Федерации (Territory, Number of Districts, Inhabited Localities, and Rural Administration by Federal Subjects of the Russian Federation)". Всероссийская перепись населения 2002 года (All-Russia Population Census of 2002) (in Russian). Federal State Statistics Service. Archived from the original on 2011-09-28. 2008-04-18 chhà-khon. 
  2. Федеральная служба государственной статистики (Federal State Statistics Service) (2004-05-21). "Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов – районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более человек (Population of Russia, its federal districts, federal subjects, districts, urban localities, rural localities—administrative centers, and rural localities with population of over 3,000)". Всероссийская перепись населения 2002 года (All-Russia Population Census of 2002) (in Russian). Federal State Statistics Service. Archived from the original on 2018-07-08. 2008-06-23 chhà-khon.