Sṳn Pí-tet-páu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳn Pí-tet-páu.

Sṳn Pí-tet-páu (聖彼得堡, Ngò-ngî: Са́нкт-Петербу́рг) vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ sî-pet-phu, Pô-lò-ke-hói yèn-ngan, he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chhṳ̍t-hot-sṳ. Thùng-sṳ̀ Leningrad-chû ke sú-fú ya sat-chhai liá-chak sàng-sṳ. Sṳn Pí-tet-páu he Ngò-lò-sṳ̂ thi-ngi thai sàng-sṳ. 1703-ngièn yù Ngò-koet sâ-fòng Pí-tet Yit-sṳ ha-lin kien-chho. 1713-ngièn Pí-tet Thai-ti chiông sú-tû chhiùng Mo̍k-sṳ̂-khô pân-to Sṳn Pí-tet-páu, sṳ̀n-vì kiûn-chú-chṳ Ngò-lò-sṳ̂ Ti-koet sú-tû.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

PalaceSquareNight.jpg


Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]