Magadan-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Magadan-chû Khì-chì
Magadan-chû Vûn-chông
Magadan-chû.

Magadan-chû (Ngò-ngî: Магаданская область) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Yén-tûng Lièn-pâng Kón-khî. Magadan-chû ke mien-chit he 461,400 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 156,996-ngìn, sú-fú Magadan. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 84.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 6.5%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]