Astrakhan-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Astrakhan-chû Khì-chì
Astrakhan-chû Vûn-chông
Astrakhan-chû.

Astrakhan-chû (Ngò-ngî: Астраханская область) vi-yî Volga-hò hâ-yù, nàm-lìm Lî-hói, he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Nàm-phu Lièn-pâng Kón-khî. Astrakhan-chû ke mien-chit he 44,100 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,010,073-ngìn, sú-fú Astrakhan. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 67.6%, Hâ-sat-khiet-chhu̍k cham 16.3%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]