跳至內容

Altai Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Altai Khiung-fò-koet Koet-khì
Altai Khiung-fò-koet Koet-fui
Altai Khiung-fò-koet.

Altai Khiung-fò-koet (Altai-ngî: Алтай Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pak-li-â Lièn-pâng Kón-khî. Altai Khiung-fò-koet mien-chit 92,600 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 206,168 (2010-ngièn), sú-tû Gorno-Altaysk. Altai Khiung-fò-koet Altai-ngìn cham ngìn-khiéu 34.5%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 56.6%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]