跳至內容

Vologda-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Vologda-chû Khì-chì
Vologda-chû Vûn-chông
Vologda-chû.

Vologda-chû (Ngò-ngî: Вологодская область) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Vologda-chû ke mien-chit he 145,700 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,202,444-ngìn, sú-fú Vologda. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 97.3%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.7%.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]