Tshùng-khin

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sî-tshông Tshṳ-tshṳ-khî

Tshùng-khin-sṳ he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet si-ke tshṳ̍t-hot-sṳ tsṳ̂-yit, tshô-lo̍k yî Chûng-koet sî-nàm phu, he Chûng-koet tshung-yeu ke chûng-sîm sàng-sṳ tsṳ̂-yit, koet-kâ li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng, Tshòng-kông song-yù thi-khî kîn-tsi chûng-sîm, koet-kâ tshung-yeu ke hien-thoi tsṳ-tsho ngia̍p kî-thi, sî-nàm thi-khî tsùng-ha̍p kâu-thûng khi-néu, Chûng-koet tsṳn-fú sṳ̍t-hàng sî-phu thai khôi-fat ke tshung-yeu khôi-fat thi-khî, koet-kâ thúng-tshiû sàng-hiông tsùng-ha̍p phi-thàu kói-kiet sṳ-ngiam khî. Koet-vú-yen kûng-pu ke thi-ngi phî koet-kâ li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng tsṳ̂-yit. Tshùng-khin-sṳ vi-yî Si-tshon phùn-thi tûng-phu.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn-khî[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]