跳至內容

Kâu-thûng

Chhiùng Wikipedia lòi

Kâu-thûng he tsṳ́ só-yû theu-ko hi-khí ( fó-tshâ, tshâ-é, mô-thok-tshâ, sòn-è, fî-kî ), fe̍t-tsá tsṳ́-kho ngìn-li̍t tsin-hàng ke ngìn-liù, hak-liù, fo-liù ke kâu-liù yun-hàng, than-he kóng-ngi kié-sṳt ya pâu-hàm yṳ̂ thì, thien-sin tén ngìn-tsi tsṳ̂-siun fông-mien ke kâu-liù.