Kâu-thûng kûng-khí

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Kâu-thûng kûng-khí lòi tsṳ́-tshut yit-tshiet tsai-tén ngìn fe̍t vu̍t-thí yit-thùng sán-sên vi-yì ke ngìn-tsho kûng-khí.