Abakan

Chhiùng Wikipedia lòi
Abakan.
Abakan Vûn-chông.
Abakan.

Abakan (Ngò-ngî: Абакан; Hâ-khà-sṳ̂-ngî: Ағбан) he Ngò-lò-sṳ̂ Khakassia Khiung-fò-koet sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 3,374 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 112.38 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 165,214 -ngìn. 1675-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]