Volgograd

Chhiùng Wikipedia lòi
Volgograd.
Volgograd Vûn-chông
Volgograd
Volgograd.

Volgograd (Ngò-ngî: Вологда) he Ngò-lò-sṳ̂ Volgograd-chû sú-fú, vi-yî Volga-hò sî-phu. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 80 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 1,021,215 -ngìn. 1589-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]