Cheboksary

Chhiùng Wikipedia lòi
Cheboksary.
檔案:Чебоксары-коллаж1.jpg
Cheboksary
Cheboksary Khì-chì
Cheboksary.

Cheboksary (Ngò-ngî: Чебоксары; Chuvash-ngî: Шупашкар) he Ngò-lò-sṳ̂ Chuvash Khiung-fò-koet sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 654 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 250.87 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 453,721-ngìn. 1469-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]