Yù-thai-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Yù-thai-ngìn(Hî-pak-lói-ngî: יְהוּדִים‎, Yehudim), he kóng-fàm fûn-phu yî sṳ-kie kak-koet ke yit-ke chhu̍k-khiùn. Yù-thai-ngìn fat-ngièn yî Sî-Âke Yî-set-lie̍tthi fe̍t-chá Hî-pak-lòithi. Yù-thai-ngìn ke mìn-chhu̍k, vùn-falâu chûng-kausin-ngióng chṳ̂-kiên khí-yû khiòng-liù ke kôan-lièn-sin, Yù-thai-kauhe vì-kiê chhiòn-thí Yù-thai-ngìn chṳ̂-kiên ngin-thùng-kám ke chhòn-thúng chûng-kau. Kîn-kí yû-kôan Yù-thai-ngìn chû-chṳt ke thúng-kie, 2007-ngièn chhiòn-khiù Yù-thai-ngìn chúng-su yok chhai yit-chhiên sâm-pak ngi-sṳ̍p van-ngìn chó-yu, khì-chûng ńg-pak si-sṳ̍p van-ngìn thin-kî chhai Yî-set-lie̍t, ńg-pak sâm-sṳ̍p van-ngìn kî-chhu chhai Mî-koet, khì-thâ yì-mìn san-kî chhai sṳ-kie kok-thi.

Albert Einstein Sholem Aleichem Marc Chagall Emmy Noether
Maimonides Baruch Spinoza Natalie Portman Franz Kafka