跳至內容

Tyumen

Chhiùng Wikipedia lòi
Tyumen.
Tyumen Khì-chì
Tyumen
Tyumen.

Tyumen (Ngò-ngî: Тюмень) he Ngò-lò-sṳ̂ Tyumen-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 1,700 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 235 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 581,907-ngìn. 1586-ngièn kien-li̍p.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]