Mark Rutte

Chhiùng Wikipedia lòi
Mark Rutte.

Mark Rutte (Hò-làn-ngî thu̍k-yîm: [ˈmɑrk ˈrʏtə], 1967-ngièn 2-ngie̍t 14-ngit - ), Hò-làn Chhṳ-yù Mìn-chú Ngìn-mìn tóng chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. 2010-ngièn 10-ngie̍t 14-ngit hí chhut-ngim Hò-làn sú siông.

Li thi̍t chhai 2002-ngièn 7-ngie̍t 22-ngit chṳ 2004-ngièn 6-ngie̍t 17-ngit tâm-ngim sa-fi chhiu-ngia̍p koet vu pi sû, 2004-ngièn 6-ngie̍t 17-ngit chṳ 2006-ngièn 6-ngie̍t 27-ngit tâm-ngim kau-yuk vùn-fa Khô-ho̍k koet vu pi sû, heu pûn sién-vì sîn ngim Chhṳ-yù mìn-chú ngìn-mìn tóng liâng-chhiu. [1][2]

2006-ngièn Hò-làn thai-sién, Chhṳ-yù mìn-chú ngìn-mìn tóng sṳt-hi liuk sit, li thi̍t tâm-ngim thi-si-kài pâ ngì khiet nun Tet nui kok ke fán-tui tóng liâng-chhiu. 2010-ngièn Hò-làn thai-sién, li thi̍t sṳ̀n-vì Chhṳ-yù mìn-chú ngìn-mìn tóng sú-vi chhâm sién ngìn. Chhṳ-yù mìn-chú ngìn-mìn tóng chhai hâ ngi yen150 sit chûng nâ hâ 31 sit, sṳ̀n-vì thi-yit thai tóng. Chhai li̍t-kîn màn chhòng ke chû kok ko-chhàng heu, li thi̍t sṳ̀n-vì sîn ngim sú siông pin tshiû chû li thi̍t nui kok. 2010-ngièn 10-ngie̍t 14-ngit, siên sṳ chhiu chṳt ke li thi̍t sṳ̀n-vì Hò-làn 92-ngièn lòi thi-yit-vi Chhṳ-yù phai sú siông. [3]

  1. Mark Rutte teruggekeerd in Tweede Kamer模板:Nl icon
  2. government.Nl
  3. Mark Rutte: eerste liberale premier sinds 1918模板:Nl icon