Guyana

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Guyana Ha̍p-chok Khiung-fò-koet
Co-operative Republic of Guyana
Guyana khì
khì
Guyana vùn-chông
vùn-chông
Kiet-ngièn: "One people, one nation, one destiny"
Koet-kô: "Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains"
Guyana ke só-chhai.
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Georgetown
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
Chṳn-fú
• Chúng-thúng
David Granger
• Chúng-lî
Moses Nagamootoo
Mien-chit
• Chúng-khiung
214,970 km2 (83,000 sq mi) (thi 84 miàng)
Ngìn-khiéu
• Phú-chhà
751,000 (thi 162 miàng)
• Me̍t-thu
3.5/km2 (9.1/sq mi) (thi 217 miàng)
Thien-fa khî-ho +592
Táng-kip Mióng-vet .gy

Guyana he Nàm-mî-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]