Yangon

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngióng-kông he Mién-thien e tai sin-shu,原為緬甸首都(2005年11月6日遷至內比都),人口約500萬(2000年統計),面積為312平方英里[1],位於仰光河河岸,伊洛瓦底江三角洲。.