Himalaya Sân-mak

Chhiùng Wikipedia lòi
Himalaya Sân-mak.
Himalaya Sân-mak.

Himalaya Sân-mak (Fâm-ngî : हिमालय, “ siet vet ” chṳ̂ yi [1]; Chhòng-ngî: ཧི་མ་ལ་ཡ,Wylie: hi ma la ya; Yîn-ngî: Himalayas) he sṳ-kie hói-pha̍t chui-kô ke Sân-mak, vi-yî Â-chû ke Chûng-koet Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî lâu Pakistan, Yin-thu, Nepal, Bhtan tén koet piên kin sông. Tûng-sî chhòng 2400 tô kûng-lî, nàm-pet khôn 200—300 kûng-lî [2]. Fûn-pu yî Chhiâng-chhòng Kô-ngièn nàm yèn, sî hí Kashmir ke Nanga Parbat Fûng (Pet-vúi 35°14'21", Tûng-kîn 74°35'24", hói-pha̍t 8125 mí), tûng chṳ Yarlung Tsangpo Kông thai kóai vân chhú ke Namcha Barwa Fûng (Pet-vúi 29°37'51", Tûng-kîn 95°03'31", hói-pha̍t 7756 mí), chúng mien-chit yok 594,400 phìn-fông kûng-lî [1].

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. 1.0 1.1 "chui ngièn-khiâng ke Sân-mak hí mâ là ngâ sân". 
  2. "hí mâ là ngâ Sân-mak Kién-kie". enorth.Com.Cn. 2006-10-16. Archived from the original on 2011-12-20.