跳至內容

Phiêu-chún Chhòng-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Phiêu-chún Chhòng-ngî , yu yi̍t-vì Phiêu-chún Tibet-ngî , Sî-chhòng ngî-ngièn ke yit-chúng, chú-yeu ngièn chhṳ Chûng-phu Chhòng-ngî chûng ke Lhasa fông-ngièn, chiông só-vi ke Lhasa Chhòng-ngî (Chhòng-ngî: ལྷ་སའི་སྐད,Wylie: lha-sa'i skad, Yîn-ngî: Lhasa Tibetan) phiêu-chún-fa heu hìn-sṳ̀n. Vì hien-thoi chui-tô ngìn sṳ́-yung ke khiung-thùng Chhòng-ngî, ya-he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî ke kôn-fông phiêu-chún Chhòng-ngî, ngièn chhṳ Kú-tién Chhòng-ngî.

Kî-pún chhṳ̀-ki

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Phiêu-chún Chhòng-ngî Wikipedia