跳至內容

Lai Chhîn-tet

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Lai Chhîn-tet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"賴清德" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Lai Chhîn-tet

Lai Chhîn-tet (賴清德, 1959-ngièn 10-ngie̍t 6-ngit –  ) he Chûng-fà Mìn-koet ke chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Kì chhai 2017-ngièn chṳ 2019-ngièn he Hàng-chṳn-yen Yen-chóng. 2020-ngièn 5-ngie̍t chhiu-ngim fu-chúng-thúng.

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]