跳至內容

Chhṳ̀n Súi-pién

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̀n Súi-pién

Chhṳ̀n Súi-pién (1950-ngièn 10-ngie̍t 12-ngit –  ) he Thòi-vàn chṳn-chhṳ thai-ngìn-vu̍t chṳ̂-yit, chhut-sṳ̂n Thòi-nàm Kôn-thièn-hiông, chú-si̍t Fuk-kien seu-ôn, phu-fun ho̍k-chá kháu-kí. Chhṳ̀n Súi-pién chhai 2000-ngièn tông-sién Chûng-fà Mìn-koet thi-sṳ̍p ngim Chúng-thúng, 2004-ngièn lièn-ngim sṳ̀n-kûng, chṳ-kîm chhai ngim. Kí chên ngim Thòi-pet-sṳ ngi-yèn、li̍p-fap ve-yèn、Thòi-pet-sṳ sṳ-chóng、mìn-chú chin-phu tóng chú-si̍t tén chṳt-vi.

Chó-ngièn Sên-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍p-fap ve-yèn sṳ̀-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thòi-pet sṳ-chóng sṳ̀-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng sṳ̀-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ̀n Súi-pién
chhièn-ngim:
Lí Tên-Fî
Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng
2000-ngièn – 2008-ngièn
ki-ngim:
Mâ Yîn-kiú