Lí Tên-Fî

Chhiùng Wikipedia lòi
Lí Tên-Fî

Lí Tên-Fî (李登輝, 1923-ngièn 1-ngie̍t 15-ngit – 2020-ngièn 7-ngie̍t 30-ngit), Thòi-vân tsṳn-tshṳ-kâ, nùng-ngia̍p kîn-chi-ho̍k-kâ, tsên tâm-ngim Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng (1988-ngièn2000-ngièn). Kí he Chûng-fà Mìn-koet tshṳ 1947-ngièn hàng-hièn yî-lòi, sú-vi yù kûng-mìn tshṳ̍t-sién sán-sên ke chúng-thúng, ya-he thi-yit vi tshut-sên tshai Thòi-vân pún-thú ke chúng-thúng. Lí Tên-Fî pûn ngin-vì he Chûng-fà Mìn-koet mìn-chú-fa, pún-thú-fa ke chú-yeu tshûi-thûng-tsá. Thùng-sṳ̀ ya-he Thòi-vân sa-fi ke fat-tsán, tsu-ngi̍p ngièn-ngièn ke fa̍t-li̍t.

Sên-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thai-ho̍k Sṳ̀-thoi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liù-ho̍k Mî-koet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsin-ngi̍p Tsṳn-thàn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng Sṳ̀-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phìn-ka[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshòn-ki tsṳ̂-liau khi̍p Ho̍k-su̍t ngiên-kiu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lí Tên-Fî
chhièn-ngim:
Chióng Kîn-koet
Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng
1988-ngièn – 2000-ngièn
ki-ngim:
Chhṳ̀n Súi-pién