1947-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1910 ngièn-thoi 1920 ngièn-thoi
1930 ngièn-thoi 1940 ngièn-thoi 1950 ngièn-thoi
1960 ngièn-thoi 1970 ngièn-thoi
Ngièn: 1942-ngièn 1943-ngièn 1944-ngièn 1945-ngièn
1946-ngièn 1947-ngièn 1948-ngièn
1949-ngièn 1950-ngièn 1951-ngièn 1952-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 36 ngièn

1947-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-sâm.


Thai sṳ-khien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]