跳至內容

Hillary Clinton

Chhiùng Wikipedia lòi
Hillary Clinton (2009).

Hillary Diane Rodham Clinton (1947-ngièn 10-ngie̍t 26-ngit - ), Mî-koet Li̍t-sṳ̂, chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Chên-ngim Mî-koet Koet-vu-khin, Néu-yok-chû Lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn, Mî-koet Thi-yit Fû-ngìn, Â-khén-set-chû thi-yit fû-ngìn, fû-se he Mî-koet thi 42-ngim Chúng-thúng Bill Clinton.

Chó-ngièn sâng-fa̍t

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-yîn lâu chṳt-ngia̍p

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mî-koet thi-yit fû ngìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-ngi-yèn sâng-ngài

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

2008-ngièn Mî-koet Chúng-thúng sién-kí

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mî-koet Koet-vu-khin

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

2016-ngièn Mî-koet Chúng-thúng sién-kí

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ li̍p-chhòng

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]