Hillary Clinton

Chhiùng Wikipedia lòi
Hillary Clinton.

Hillary Diane Rodham Clinton (1947-ngièn 10-ngie̍t 26-ngit - ), Mî-koet Li̍t-sṳ̂, chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Chên-ngim Mî-koet Koet-vu-khin, Néu-yok-chû Lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn, Mî-koet Thi-yit Fû-ngìn, Â-khén-set-chû thi-yit fû-ngìn, fû-se he Mî-koet thi 42-ngim Chúng-thúng Bill Clinton.

Chó-ngièn sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-yîn lâu chṳt-ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mî-koet thi-yit fû ngìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-ngi-yèn sâng-ngài[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

2008-ngièn Mî-koet Chúng-thúng sién-kí[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mî-koet Koet-vu-khin[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

2016-ngièn Mî-koet Chúng-thúng sién-kí[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ li̍p-chhòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]